(1)
Ridi, R. Livelli Di verità: Post-verità, <em>fake news</em> E Neutralità Intellettuale in Biblioteca. aibstudi 2019, 58.