Ponzani, V. «Gt»;. AIB Studi, vol. 55, n. 3, ottobre 2015, doi:10.2426/aibstudi-11388.